özel ders verenler,özel ders merkezi,özel ders bul
özel hoca,kaliteli hoca,bogaziçili hoca
özel ders ara,üniversite dersleri özel ders ilanlari,özel ders siteleri

YGS ve LYS SINAVLARI

ygs fizik,ygs kimya, ygs matematik netlerinizi artırın

 

İşte 10 ana başlıkta yeni ÖSS sınav sistemi:

1. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” ile “Lisans Yerleştirme Sınavı”ndaki ağırlıklı puanların her biri, kendi içinde en büyüğü 500, en küçüğü 100 olan puanlara dönüştürülür.
2. Yükseköğretim Genel Kurulunun 06.09.2002 tarihli ve 2002.8.103 sayılı Kararı ile kabul edilen “Ortaöğretim Başarı Puanı ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları Hesaplama Yönergesi”nde kabul edilen “50-100” puan aralığı “100-500” olarak değiştirilmiştir.
3. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları” “0.15” katsayısı ile çarpılır.
4. Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde, “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları”nın “0.06” ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değer, üçüncü maddeye göre hesaplanan yerleştirme puanına eklenir.
5. Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için, bir LYS puan türünün yanı sıra bir de YGS puan türü belirlenir. Meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın adayların bu programlara yerleştirilmesinde bu iki türden puanlarının büyük olanı esas alınır.
6. Test yöntemiyle yapılacak olan YGS ve LYS sınavlarında alanlara göre soru dağılımı şu şekilde belirlenmiştir.

 

Sınav

 

 

 

Testin Adı

YGS

 

 

 

Türkçe

40

 

 

 

Tem. Mat. (Geom.dahil)

40

 

 

 

Sosyal Bilimler

40

 

 

 

Fen Bilimleri

40

 

 

 

Toplam Soru Sayısı

160

 

 

 

Toplam Süre (dakika)

160

 

 

 

 

 

Sınav

Testin Adı

LYS1

LYS2

LYS3

LYS4

Matematik

50

 

 

 

Geometri + Anl. Geom.

22+8=30

 

 

 

Fizik

 

30

 

 

Kimya

 

30

 

 

Biyoloji

 

30

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

56

 

Coğrafya-1

 

 

24

 

Tarih

 

 

 

44

Coğrafya-2

 

 

 

16

Felsefe Grubu

 

 

 

30

 

7. YGS’nin süresi 160 dakika, LYS-1 ile LYS-3’ün sınav süresi 120 dakika, LYS-2 ile LYS-4’ün sınav süresi 135 dakika olarak belirlenmiştir.
8. LYS-5’ın soru sayısı 80, süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir.
9. YGS sonucu olarak altı ayrı puan türü belirlenmiştir. Bu puan türlerinden herbirinde testlerin yüzde olarak ağırlıkları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Puan Türü 

Türkçe

Temel Matematik

Sosyal

Fen

YGS-1

20

40

10

30

YGS-2

20

30

10

40

YGS-3

40

20

30

10

YGS-4

30

20

40

10

YGS-5

37

33

20

10

YGS-6

33

37

10

20

 

 

 

 

 

10. LYS’nin MF, TM, TS ve Dil puan türü gruplarının her birinde birden fazla puan türü oluşturulmuştur. LYS puan türleri ve her puan türünde YGS ve LYS testlerin yüzde olarak ağırlıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Matematik-Fen (MF) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 

 

Türkçe

T.Mat.

Sosyal

Fen

Mat.

Geom.

Fizik

Kimya

Biyoloji

MF-1

11

16

5

8

26

13

10

6

5

MF-2

11

11

5

13

16

7

13

12

12

MF-3

11

11

7

11

13

5

13

14

15

MF-4

11

14

6

9

22

11

13

9

5

 

b) Türkçe-Matematik (TM) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 

 

Türkçe

T.Mat.

Sosyal

Fen

Mat.

Geom.

Türk Ed.

Coğ.-1

TM-1

14

16

5

5

25

10

18

7

TM-2

14

14

7

5

22

8

22

8

TM-3

15

10

10

5

18

7

25

10

 

         c) Türkçe-Sosyal (TS) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 

 

Türkçe

T.Mat.

Sosyal

Fen

Tem.Mat.

Coğ.-1

Tarih

Coğ.-2

Fels.grubu.

TS-1

13

10

12

5

15

8

15

7

15

TS-2

18

6

11

5

25

5

15

5

10

 

d) Yabancı dil grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 

 

Türkçe

T. Mat.

Sosyal

Fen

Yab.Dil

DİL-1

15

6

9

5

65

DİL-2

25

7

13

5

50