özel ders verenler,özel ders merkezi,özel ders bul
özel hoca,kaliteli hoca,bogaziçili hoca
özel ders ara,üniversite dersleri özel ders ilanlari,özel ders siteleri

TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

Projelerinizi yaparken yardım alabilirsiniz.

 

" Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Sosyoloji, Tarih ve Yer Bilimi olmak üzere toplam 8 kategoride Tübitak tarafından lise öğrencileri arasında düzenlenmektedir."

Öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri toplum yararına nasıl kullanabileceklerini bu yarışmalarda pekiştirmiş olurlar.Gençlerin bilimi sevmeleri, araştırma ve uygulama çalışmalarına ilgi duymaları gelişmiş ülkeler için çok önemli bir önceliktir. Toplumumuzda bilgi bakımından donanımlı insanlar yetiştirmek tüm eğitim öğretim camiası ve bizlerin asıl hedefi olsa da öğrencilerimizin sadece bilerek "kim 500 milyar ister?" yarışmasında bu birikimlerini kullanabileceklerini düşünmelerini istemeyiz.Onlara yeni imkanlar sunmak, ufuklar açmak sorumluluğumuz var.Bizler onların ana hedefinin uygulamak ve yapılmış olanı geliştirmek olduğunu anlatmak yükümlülüğüne sahibiz.

Projelerinize yardım için özel ders alabilirsinizOkul insanoğlunun bilimsel ve teknolojik donanımını zengileştirmek, üreten ve gelişen bireyler yetiştirmek için vardır. Herşey teorik bilgilerle mümkün olmayacağı gibi bu sadece eğitimin ilk basamağıdır ve yapılmış olanı anlayıp daha ileri seviyelere taşımak için öğretilmektedir. İkinci basamağı uygulamak ve denemektir. Pratikte bu bilgilerin nasıl kullanıldığını görmeden, sorgulamadan verilmiş bir eğitim düşünülemez. Teorik bilgileri ve uygulamalarını gördükten sonra üçüncü basamak ise var olanı yaratıcılıkla birleştirip ortaya daha gelişmiş uygulamalar çıkartabilmektir. Eğer öğretim üçüncü basamağa kadar sürmüyorsa meyve vermeyen bir ağaçtan farkı yoktur. Üretmeden, üretmeyi öğretemeden sadece bilgiyi nesilden nesile aktarmak, yerinde sayan bir topluluk olmak dışında bizlere birşey kazandırmayacağı gibi,sadece zaman kaybettirir. Okulun amacını, öğretimin amacını ortaya çıkarmak açısından araştırma projeleri son derece önemlidir.

Üniversitelere yerleştiklerinde kendilerinden akademik ve bilimsel çalışmalar beklenen bu öğrenciler aynı zamanda bilimsel çalışmaları nasıl yapacaklarını öğrenmiş olurlar.

Toplum sorunlarına duyarlı olmak, onlara çözümler üretmeye çalışmak, yaratıcı fikirleri teşvik etmek ve sahiplerini yönlendirmek, deney ve gözlem yapabilen, nedenleri ve sonuçları irdeleyebilen öğrenciler yetiştirmek, uygulama becerilerini artırmanın yanında bilimi sevdirmek,öğrencilerin fikirlerine değer verildiği için araştırma motivasyonunu artırmak gibi birçok faydasını görebiliriz. Bunun yanında öğrenciler projelerini sergilerken temsil ve sunum yeteneklerini de geliştirmiş olurlar.

Tübitak Projelerinin Değerlendirme Kriterleri:Tübitak Proje sergileri

Özgünlük ve yaratıcılık

Kullanılan bilimsel Yöntem

Tutarlılık ve katkı

Yararlılık (Ekonomik, Sosyal..)

Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık

Kaynak taraması

Özümseme ve Hakimiyet

Sonuç ve Açıklık

 

Yarışma Prosedürü :

Yarışma 3 aşamadan oluşmaktadır.

1.AŞAMA: Hazırlanan projeler Tübitak Bölge Koordinatörlüklerine gönderilir ve jürinin kararı ile sergi için seçilirler.Bu aşama 1.aşama olarak adlandırılır.

2.AŞAMA: İlk aşamayı geçen projeler bölge düzeyinde sergilenir ve öğrenciler tarafından gerekli sunumlar yapılır, Jüri tarafından değerlendirmeleri yapıldıktan sonra bölge finalisti proje belirlenir.Bölgede her dalda finalist olan projelerin sahibi öğrenciler ödüllendirilmektedir.

3.AŞAMA:Bölgelerinde finalist olan projeler final yarışması için Ankara'ya davet edilir ve Jüri tarafından burada değerlendirilirler. Bu aşamada dereceye girmiş projelerin sahibi öğrenciler ÖSYM tarafından ek puan ile mükafatlandırılmaktadır. Ayrıca uygun görülen projeler ülkemizi yurt dışında temsil etmek üzere uluslararası yarışmalara gönderilirler. Bu yarışmanın sonucuna göre Tübitak Lisans Burs programından faydalanabilme imkanı olmaktadır

. Tübitak projeleri yapım kılavuzu

Biz de öğrencilerimizin bu anlamlı ve umut veren çalışmalarında hem danışmanlık bağlamında hem de akademik katkı bağlamında yanlarında olabilmeyi yürekten arzu ediyoruz.