özel ders verenler,özel ders merkezi,özel ders bul
özel hoca,kaliteli hoca,bogaziçili hoca
özel ders ara,üniversite dersleri özel ders ilanlari,özel ders siteleri

OKS, SBS ve Yeni Sınav Sistemi

Yeni bir sisteme neden ihtiyaç duyuldu?

 • Tek sınavın çok büyük boyutlarda kaygı ve strese yol açtığı,
 • Okul içi performansın önemini azalttığı,
 • Öğretmenlerin otoritesini düşürdüğü,
 • Okul disiplinini olumsuz yönde etkilediği,
 • Öğrencilerde olduğu gibi ailelerinin de psiko-sosyal açıdan yoğun bir şekilde gerilimler yaşamalarına neden olduğu için ,
 • 2007-2008 eğitim-öğretim yılında son defa uygulanarak, son verilmiş
 • Ve aynı yıl 6 ve 7 inci sınıflardan başlamak üzere; Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi uygulamaya konulmuştur.
 • 2013 yılında ise SBS tamamen kaldırılmış yerine 6 derse yönelik toplam 12 sınavın merkezi olarak yapılacağı yeni bir uygulama getirilmiştir.
 • Dershanelere devam eden öğrencilerin, soru ve yöntem farkı sebebiyle SBS’lerde olumsuz etkilendikleri görülmüştür.
 • Okullarda davranış puanlarının etkisi hissedilmiş, okula bağlılık, öğretmene saygı ve sosyal ilişkilerde gelişme gözlemlenmiştir.
 • Sınav sorularının o yıla ait konular olması öğrencilerde kendine güveni artırmıştır.
 • Yeni soru biçimi, okulda verilen eğitimin gerçek hayat ile ilişkilendirilmesi ve sınav başarısını olumlu etkilemiştir.
 • Sınıf puanı sistemi okul derslerine ilgiyi artırmıştır.
 • Elde edilen verilerden hareketle, öğretmen performansları, öğrenci ve okul başarıları incelenmeye başlanmıştır.
 • Soru biçimi, hesaplama yöntemi ve bileşenleri ile farklı ve ilk defa uygulamaya konulmuş olan Ortaöğretime Geçiş Sistemi, ilk yıl uygulamaları sonrası oldukça başarılı bir sonuç ortaya koymuştur.
 • Her yeni sistem gibi eksik veya anlaşılamayan yanları olabilecektir.
 • Bakanlığımız, daha adil ve gerçekçi bir sistem için her türlü öneriyi değerlendirmektedir.

Kırmızı renkli maddede görüldüğü üzere özeldersbu ekibinin SBS ile ilgili tavsiyelerini Milli Eğitim Bakanlığı da bir bakıma teyit etmiş dersaneye giden öğrencileri SBS sınavında daha başarısız bulmuştur.

SBS sınavının bu olumsuzlukları nedeniyle uygulaması tamamen kaldırılmış yerine Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil alanlarında 12 merkezi sınav getirilmiştir. Merkezi sınavlar belirtilen branşlarda her dönemde birer tane yapılacaktır.