özel ders verenler,özel ders merkezi,özel ders bul
özel hoca,kaliteli hoca,bogaziçili hoca
özel ders ara,üniversite dersleri özel ders ilanlari,özel ders siteleri

COGRAFYA ÖZEL DERSLERI

Soruların konulara göre dağılımı aşağıda verilmiştir.Görüldüğü üzere yeni sınav sisteminde felsefe grubu dersleri ile coğrafya derslerinin önemi vurgulanmaktadır. Yeni olarak mantık konusundan da sosyal 2 testinde sorular gelmektedir. Bu da eğitimimizi eberden kurtarmak ve düşünceye dayalı üniversite giriş sınavları için yapılmış ufak bir adımdır. Bünyemizde bu dersleri başarı ile verecek, alanında uzman öğretmenlerimiz mevcuttur.

YGS-LYS COĞRAFYA KONULARI

coğrafya (sos-1)

 • Matematik coğrafya
 • İklim
 • İç ve dış kuvvetler
 • Nüfus ve yerleşme
 • Bölgeler coğrafyası

Coğrafya (edebiyat - sosyal)

 • Türkiye fiziki beşeri ve ekonomik coğrafya

Coğrafya (sos-2)

 • Ülkeler coğrafyası

FELSEFE GRUBU (FELSEFE–PSİKOLOJİ–SOSYOLOJİ–MANTIK)

Felsefe (sos-1)
 • Felsefeye giriş
 • Bilgi felsefesi
 • Bilim felsefesi
 • Varlık felsefesi
 • Ahlak felsefesi
 • Siyaset felsefesi
 • Estetik
 • Din felsefesi
Psikoloji (edebiyat - sosyal)
 • Psikolojinin konusu ve yaklaşımlar
 • Psikolojinin uzmanlık alanları ve yöntemleri
 • Organizma ve çevre ilişkileri
 • Öğrenme yolları ve etkileyen faktörler
 • Bellek ve düşünme
 • Bireysel farklılıklar
 • Akıl sağlığı ve savunma mekanizmaları
 • Sosyal psikoloji
Sosyoloji (sos-2)
 • Sosyolojinin konusu ve temel kavramları
 • Yöntem ve araştırma teknikleri
 • Toplumsal yapı ve ilişkiler
 • Toplumsal grup
 • Kültür
 • Toplumsal kavramlar
 • Toplumsal değişme, gelişme ve çözülme
Mantık (sos-2)
 • Klasik mantık, kavram, önerme, kıyas, akıl yürütme
 • Sembolik mantık, önerme eklemleri mantığı, niceleme mantığı
 • Çok değerli mantık ve mantığın uygulamaları