özel ders verenler,özel ders merkezi,özel ders bul
özel hoca,kaliteli hoca,bogaziçili hoca
özel ders ara,üniversite dersleri özel ders ilanlari,özel ders siteleri

ALMANCA ÖZEL DERSLERİ

1. DER ARTIKEL -TANIM HARF

2. DAS NOMEN - İSİM

3. DAS PRONOMEN - ZAMİR

4. DAS ADJEKTIV -SIFAT

5. ZAHLADJEKTIVE - SAYI SIFATLARI

6. REKTION DER ADJEKTIVE - SIFATLARIN ÇEKİMİ

7. DAS ADVERB - ZARF

8. PRÄPOSITIONEN - ÖNTAKILAR

9. ATTRIBUTE - TAMLAMALAR

10. DAS VERB - FİİL

11. ZEITFORMEN - ZAMANLAR

12. TRENNBARE UND UNTRENNBARE VERBEN -AYRILAN VE AYRILMAYAN FİİLLER

13. IMPERATIV - EMİR KİPİ

14. MODALVERBEN - NİTELEYİCİ FİİLLER

15. PASSIV - EDİLGEN YAPI

16. INFINITIV - MASTAR FİİL

17. PARTIZIP PRÄSENS - ORTAÇLAR

18. PARTIZIP PERFEKT - FİİLİN ÜÇÜNCÜ HALİ

19. KONJUNKTIV - DİLEK- İSTEK KİPİ

20. IRREALE WUNSCHSÄTZE - GERÇEK DIŞI İSTEK CÜMLESİ

21. INDIREKTE REDE - DOLAYLI ANLATIM

22. PARTIKEL - İLGEÇLER

23. SATZLEHRE - CÜMLE KURULUŞLARI

24. KONJUNKTIONEN - BAĞLAÇLAR

25. KONJUNKTIONEN – GRUPLANMIŞ BAĞLAÇLAR

26. YAN CÜMLELERDE PARTIZIPLER

27. KONDITIONALSÄTZE - ŞART CÜMLESİ

28. PRÄPORTIONALALE WORTGRUPPE

29. ATTRIBUT - TAMLAMALAR

30. KONSESSIVE NEBENSÄTZE - KARŞIT NEDEN BİLDİREN YAN CÜMLELER

31. BAĞLAÇLARIN YERİNE PRÄPOSITIONLARIN KULLANIMI

32. FINALSÄTZE - SONUÇ CÜMLESİ

33. KONSEKUTIVSÄTZE - GERÇEK DIŞ SONUÇ CÜMLESİ

34. MODALNEBENSÄTZE - TARZ BİLDİREN YAN CÜMLELER

35- VERGLEICHSÄTZE - KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERi

36. TEMPORALSÄTZE - ZAMAN BİLDİREN YAN CÜMLELER

37. INFINITIVE NEBENSÄTZE - MASTAR YAN CÜMLELER

38. MODALADVERBIEN - MODAL ZARFLAR

39. FESTE- UND UNFESTE VERBZUSÄTZE- SABİT VE SABİT OLMAYAN FİİL EKLERİ

40. INFINITIV ALS OBJEKT-MASTARIN TÜMLEÇ OLMASI

41. PRÄPORTIONAL INFINITIV

42. INFINITIV ALS LOKALERGÄNZUNG - YER TAMLAMASI OLARAK MASTAR

43. VERBEN MIT REFLEXIVPRONOMEN-DÖNÜŞLÜ ZAMİR İLE BİRLEŞEN FİİLLER

44. STELLUNGNAHME - TAVIR ALMA

45. INFINITIV STRUKTUREN -MASTAR YAPILAR

46. NICHT' İN KULLANIMI

47. NOMENGRUPPEN - AD GRUPLARI

48. VERBGRUPPEN - FİİL GRUPLARI

49. VERSCHIEDENE BEDEUTUNG DER VERBEN- FİİLLERİN FARKLI ANLAMLARI

50. HIN ve HER

51. BAZI KUVVETLİ FİİLLERİN PRÄTERITUM HALLERİ

52- Almanca -İngilizce - Türkçe Bağlaç ve Kalıplar

53- Almanca - Türkçe - İngilizce düzensiz fiiller